Definities

Onder "opdrachtgever" wordt verstaan ieder die gebruik maakt van diensten en/of een overeenkomst is aangegaan met het KinderKOOKeiland. Onder "deelnemer" wordt verstaan degene die daadwerkelijk aan een KOOKactiviteit deel neemt.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en het KinderKOOKeiland. Uitzonderingen op de voorwaarden kunnen alleen worden overeengekomen na overleg met het KinderKOOKeiland. Uitzonderingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Eigen risico

Het deelnemen aan een van onze activiteiten is voor eigen risico en/of risico van ouders of verzorgers indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen. Het KinderKOOKeiland is dan ook niet aansprakelijk voor schade of letsel aan de deelnemer van de KOOKles of het KOOKfeestje.

KOOKactiviteit

Voor een KOOKfeestje en KOOKles geldt een minimum van 6 deelnemers en een maximum van 8 deelnemers. Zijn er minder deelnemers dient de opdrachtgever voor (het minimum van) 6 deelnemers te betalen. De KOOKlessen en KOOKfeestjes duren gemiddeld 2,5 uur. Over de duur van ieder ander KOOKevenement zullen afspraken gemaakt worden. Voor alle KOOKactiviteiten beginnen we op de afgesproken tijd. Bij niet op tijd arriveren van de deelnemers wordt de tijd dat we langer bezig zijn (de uitloop) in rekening gebracht. Van de deelnemers wordt verwacht dat men met respect omgaat met de producten, de ruimte en de andere deelnemers.Aanmelden

U kunt zich via de website, per email of telefonisch aanmelden. Wij sturen u per mail een keuzelijst voor de thema’s en factuur als bevestiging met het vriendelijk verzoek de betaling over te maken naar rekening 551268476 t.n.v. het KinderKOOKeiland onder vermelding van de naam van de jarige/deelnemer en factuurnummer.

Betaling

Na bevestiging van de reserveringsdatum van een KOOKfeestje van het KinderKOOKeiland aan de klant per mail of post volgt een factuur van het totaalbedrag. Deze factuur dient maximaal 2 weken voor aanvang van de reserveringsdatum te zijn betaald. Is dit niet het geval dan is het KinderKOOKeiland gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Annuleringen en wijzigingen

Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail of schriftelijk worden verwerkt. 

Het KinderKOOKeiland behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een KOOKactiviteit te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij dringende persoonlijke omstandigheden. In dit geval behoudt het KinderKOOKeiland het recht het aangeboden programma te wijzigen of af te zeggen. Indien het KinderKOOKeiland genoodzaakt is een les of boeking af te zeggen, dan kan de hele middag/dag helaas niet doorgaan en volgt restitutie van vooruitbetaalde gelden.

Klachten

Ondanks zorgvuldige planning en organisatie kan de opdrachtgever een klacht hebben. Deze dient de opdrachtgever (schriftelijk) per post of e-mail te sturen naar het KinderKOOKeiland. Het KinderKOOKeiland zal een ontvangstbevestiging sturen. Er zal informatie ingewonnen worden bij aanwezige werknemers van het KinderKOOKeiland. Binnen 10 werkdagen zal er een reactie verstuurd worden naar de opdrachtgever. De verdere stappen die ondernomen worden zijn afhankelijk van de klacht en de situatie.